Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Varsel om mulig prisendring fra 1. juli 2020 på enkeltstående leverandørers varer

 Som et resultat av de siste måneders hendelser så er den norske kronen fortsatt sterkt svekket mot våre viktigste handelsvalutaer.

Dette resulterer i kraftig økte innkjøpspriser på noen av våre varer, da våre leverandører har varslet endring i sine priser ovenfor oss. Prisøkningene vil være innen følgende områder men andre kan tilkomme:

  • Dører/Vindu
  • Ventilasjon
  • Arbeidsklær
  • Plater

Med bakgrunn i det ovenstående så varsler vi våre kunder om økte priser. Økningene vil være mellom 2 – 10 %, men noen produkter kan endres utenfor dette intervallet. Våre prisendringer dokumenteres med den sterkt svekkede kronen, som har svekket seg med ca 10 % siden mars 2020. Neumann Bygg vil sammen med sine leverandører følge markedet nøye og den endelige fastsettelsen av prisendringene vil være på nivå med valutaendringene på prisfastsettelsestidspunktet. Hvis kronen styrker seg i de nærmeste ukene vil dette selvsagt påvirke prisøkningene, slik at disse blir mindre enn varslet. Hvis den norske valutaen vender tilbake til tidligere nivåer vil vi selvsagt justere prisene nedover. Et mer detaljert prisvarsel vil bli publisert nærmere 1. juli.

Varselsbrevet kan du laste ned her