HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Bilde mangler

Startbank

Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister

Neumann Bygg er godkjent som leverandør og har registreringsbevis i StartBANK.

StartBANK er et felles leverandørregister, som Byggenæringen Landsforening (BNL) har etablert med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen". Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

StartBANK Leverandørregister er tilrettelagt i samarbeid med firmaet Achilles, som driver kvalifikasjonsordning for olje og gass, energi og transportsektoren.