HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Ruteretur

Neumann Bygg er med i Ruteretur, for å sikre miljøvennlige og gode returordninger for PCB-ruter.

Hva gjør ruteretur?
Ruteretur, som eies av sentrale organisasjoner i bygg- og annleggsbransjen, har siden 2002 samlet inn og behandlet over 850 000 PCB-ruter som farlig avfall. Ruteretur sørger for at vi på en trygg måte får tatt hånd om gamle ruter som skiftes ut.

Materialgjenvinning
Ruteretur sørger for at glasset i PCB-rutene går til energi- og metallgjenvinning. Miljøgiften i PCB blir uskadeliggjort i spesialovner med høye temperaturer.