HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Bilde mangler

PEFC sertifisert

Neumann er sertifisert i henhold til PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) og har mottatt PEFC Chain of Custody (sporbarhet) sertifikat.

Når Neumann velger leverandører og produkter, er omtanke for verden rundt oss en viktig faktor.

Vi har endret våre interne innkjøpsrutiner mht. valg av leverandører og et naturlig krav fra oss er at valgte leverandører er PEFC-sertifisert. Som en følge av dette, har vi oppnådd at de fleste av våre trebaserte innkjøp kommer fra sertifiserte leverandører.

Vi har mottatt dokumentasjon som sikrer at virket eller råvaren våre leverandører selger til Neumann kun kommer fra bærekraftig skogbruk.

Neumann vil alltid handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning i import og eksport land.

Ved kjøp av tømmer og treprodukter, ønsker vi å bidra til å støtte bærekraftig skogbruk. En klart formulert policy hjelper oss i å sikre at tømmeret vi kjøper er hugget i samsvar med loven i opprinnelseslandet. Hoveddelen av trelast og trerelaterte produkter som omsettes i Neumann har sin opprinnelse fra de skandinaviske land.