HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Varsel om prisendring fra 1. april 2018

Våre leverandører har varslet endring i sine priser ovenfor oss, og med bakgrunn i dette varsler vi våre kunder få endrede priser fra neste prisendringsvindu.

Hele varselet kan leses her

Vi gjør oppmerksom på at leveringsdagens pris gjelder. Ønsker dere nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med din selger hos oss.