HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Bilde mangler

Miljø

Som handels-og distribusjonsselskap, er Neumann Bygg As selv ikke en sterkt forurensende operatør, men vi arbeider kontinuerlig med, og er klar over, vårt ansvar overfor samfunnet rundt oss - og spesielt vår påvirkning på miljøet.

Wolseley
Neumann Bygg As er en del av et internasjonalt konsern - Wolseley plc. Wolseley har som målsetning å drive effektiv drift som minimerer avfall og redusere eventuelle negative virkninger vår virksomhet har på miljøet. Wolseley vil fremme en bærekraftig utvikling.

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter
Konsernets ulike selskap har innført programmer som har hjulpet med å redusere virkningen av vår virksomhet på miljøet og samtidig forbedret effektiviteten og spart kostnader.  Disse programmene er integrert i måten vi arbeider på. I noen av våre markeder er det en økende etterspørsel fra våre kunder for produkter som er mer energieffektive, eller på annen måte bidrar til å redusere effekten av bygging på miljøet. For å være konkurransedyktig, er det viktig at vi forstår våre kunders behov og tar hensyn til endringer som næringen, markeder og lovgivning etterspør.

I mange tilfeller arbeider vi sammen med våre kunder for å identifisere de mest egnede materialer for deres prosjekter. Med økte kostnader for energi, vannforbruk og disponering av avfall, ligger det en klar kommersiell drivkraft for å måle og forstå våre resultater på disse områdene.

CRC
En prioritet for andre året, vil være å identifisere de beste forbedringsmuligheter for hver av våre virksomheter. I Wolseley, vil dette være en del av vår koordinerte respons på kravene i Barnekonvensjonen. Denne prosessen vil bidra til utvikling av et sett av konsernfelles bærekraftighet mål i å forbedre våre miljøprestasjoner og operasjonell effektivitet.

CSR
Neumann er en del av Wolseley plc samfunnsansvar strategi. Strategien er ment å gi et rammeverk for våre operatører, bygge videre på våre sterke sider, lære av hverandres erfaringer og fremfor alt - bedre operasjonell effektivitet.

Bærekraftig skogbruk
Når Neumann velger leverandører og produkter, er omtanke for verden rundt oss en viktig faktor. Neumann vil alltid handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning i import og eksport land. Ved kjøp av tømmer og treprodukter, ønsker vi å bidra til å støtte bærekraftig skogbruk. En klart formulert policy hjelper oss i å sikre at tømmeret vi kjøper er hugget i samsvar med loven i opprinnelseslandet. Hoveddelen av trelast og trerelaterte produkter som omsettes i Neumann har sin opprinnelse fra de skandinaviske land.

Vi anerkjenner videre organisasjoner som FSC (Forest Stewardship Council) og PEFC (Pan European Forest Certification) som arbeider for å sikre at bærekraftig skogbruk praktiseres over hele verden. Et av våre viktigste mål i denne sammenheng er å øke vår markedsføring av sertifisert trevirke og for å sikre åpenhet om opprinnelsen av tømmer solgt gjennom økt produktmerking og produktinformasjon. Det er policy å ikke importere eller delta i import av ulovlig skåret tømmer, uavhengig av opprinnelsesland eller tredje land.