HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Regler for eksterne tjenesteytere

STARK GROUP ønsker å sikre sikkerheten og helsen til leverandører, kunder og ansatte som arbeider på en Stark GROUP-plass og har derfor utviklet noen enkle regler som må følges.

Reglene viser til regelverk og krav som alltid må følges for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle som kan påvirkes av driften.

Prosedyre
  • Områdesjef/representant og leverandør vil fullføre en helse og sikkerhets-sjekkliste for enhver reparasjon, inspeksjon, test, installasjon eller vedlikehold før arbeidet starter.
  • Leverandøren (eller leverandørens representant) vil informeres av områdesjef/representant om enhver fare eller risiko på området som kan påvirke deres mulighet for å fullføre kontraktskrav på en sikker og forsvarlig måte.
  • Områdesjef/representant vil bli informert om enhver spesifikk fare eller risiko som medarbeidere på plassen kan utsettes for i kontraktens tidsperiode av leverandøren (eller leverandørens representant).
  • Områdesjef/representant vil opplyse leverandørens ansatte om enhver begrensning i deres bevegelsesfrihet, bruk av fasiliteter osv. Sjef/representant vil også opplyse ansatte på plassen om begrensninger i deres bevegelsesfrihet i løpet av kontraktsperioden.

Helse- og sikkerhetsregler for leverandører
Leverandører må arbeide i samsvar med den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljøloven og selskapets sikkerhetsregler.

Hvis den avtalte arbeidsbeskrivelsen inkluderer varmearbeid, må skjemaet for varmearbeidstillatelse fylles ut og returneres til leverandørens representant.

Hvis den avtalte jobbeskrivelsen inkluderer varme eller produserer røyk eller støvpartikler, må avdelingen informeres om dette før arbeidet begynner, slik at alle installerte brannvarslere kan settes midlertidig på lydløs om nødvendig.

Alle kontraktsarbeidere må informere deres hovedkontaktperson når de ankommer eller forlater lokalene. Områdesjef må informeres hvis arbeidet forlenges utover normal arbeidstid/etter at avdelingen er stengt.

Områdesjef/representant må kontaktes hvis leverandør er usikker på noe, opplever noe mistenkelig eller finner feil, skader eller mangler.

Den eksterne tjenesteyteren må ha på seg vernesko og refleksvest til enhver tid når han/hun arbeider i områder med bevegelige kjøretøy.

Utstyr eller materiale skal ikke ligge igjen usikret, hverken i arbeidstiden eller ved slutten av et arbeidsskift.

Merk av alle arbeidsområder som er forbundet med fare, slik at ansatte ikke går inn på området, og sørg for at området er sikret om natten.

Eksterne tjenesteytere har ikke lov til å fjerne eksisterende forhindringer eller sikringstiltak uten at dette er avtalt på forhånd.

Eksterne tjenesteytere må ikke bruke eller styre noen maskiner eller kjøretøy om de ikke har fått relevant opplæring av en akkreditert undervisningsinstitusjon. De må ha de nødvendige sertifikater/lisenser og har fått autorisasjon til å være til stede i området av områdesjef.

Alt av søppel og avfall må ryddes bort fra området og deponeres i samsvar med juridiske krav. Avdelingene stiller til rådighet avfallsbehandling for mindre mengder avfall. Det er entreprenørens ansvar å kvitte seg med større mengder avfall hvis det ikke er inngått annen avtale om dette med avdelingen.

Verktøy og utstyr må godkjennes og må være lovlig.

Alle ulykker må rapporteres til kontaktselskapets representant.

Alle leverandører må handle på en sikker og ansvarlig måte til enhver tid. Hvis leverandørens ansatte handler på en uforsvarlig måte eller ikke oppfyller STARK GROUPs standarder i arbeidsutførelsen, kan sjefen/representanten be dem om å stanse arbeidet.