HandelsløsningenNy bruker? Glemt passord? Support

Bilde mangler

HMS

Alle ansatte i Neumann Bygg AS skal oppleve et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, i tråd med kravene i Arbeidsmiljøloven.

Vår visjon er at alle ansatte opplever at deres arbeidssituasjon er trygg og trivelig. Det å gå på jobb hos oss skal være helsefremmende og meningsfylt. Den enkelte skal oppleve å bli verdsatt for sin innsats. Vårt HMS-arbeid skal gjøre Neumann Bygg AS til en attraktiv arbeidsplass. HMS-arbeidet skal prioriteres på linje med andre viktige forretningsmessige områder i virksomheten.

Vi har fokus på:

Holdninger og atferd i forhold til sikkerhet.

Sikre de ansattes medbestemmelse og deltakelse ved å ha faste møteplasser der også arbeidsmiljøet diskuteres.

Sikre at de ansatte etterlever målsettinger som er satt for å drive et systematisk HMS-arbeid i tråd med rutinene i bedriftens HMS-system